AKTUALNOŚCI

KANDYDAT NA EKSPERTA W PARP NA LATA 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  umieściła mnie w wykazie kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014-2020 w ramach:

- PO WER - dziedzina: edukacja ustawiczna

- PO IR - dziedzina: ochrona zdrowia, integracja społeczna (rola rozstrzygająca oraz opiniodawczo –doradcza)

- PO PW - dziedzina:  ochrona zdrowia, integracja społeczna (rola rozstrzygająca oraz opiniodawczo –doradcza) WYKAZ

 

WYSTĄPIENIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM   

Wykład w ramach konferencji "Kultura wykluczenia. Choroba jako wykluczenie", która odbywała się w dniach 13-15 listopada 2015 r. 

OGLĄDAJ


CERTYFIKAT STANFORD UNIVERSITY 2.0

Obok kursu Writing in Science, który dotyczył efektywnego pisania artykułów naukowych w naukach medycznych prowadzonym przez Stanford University (73%), w ostatnich dniach, ukończyłam kurs z fizjologii środowiskowej, pt. Your Body in the World: Adopting to Your Next Big Adventure (84%).


LOGIKA EMOCJI BLOG 

Od września 2016 uruchomiony został przeze mnie Logika Emocji Blog, którego podstawowym celem jest edukacja emocjonalna. Prócz rozwijanie kompetencji emocjonalnej, przede wszystkim  w zakresie wiedzy o emocjach, prowadzone będą także badania socjosomatyczne w tym zakresie. Wejdź na Blog 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014