Działalność Mobilnego Muzeum jest w pełni komercyjna. Odbiorcami naszych działań są: instytucje kultury, przedszkola, szkoły, świetlice itp.,
urzędy miast, gmin, powiatów, prywatne firmy, organizatorzy eventów.
                                                                                                            Zapraszamy do współpracy!